annen egenkapital konsolidering Konsolidert oppstilling over endring i egenkapital. Sum innskutt egenkapital, Valuta omregningsreserve, Annen egenkapital, Sum opptjent egenkapital 31. Des 2017. Opptjent egenkapital. Annen type ndvendig informasjon for forstelse av pliktig. 3 Endret begrep fra Bokfrt egenkapital til Innskutt. Regnes enhver sammenslutning av foretak som enten har plikt til avgi konsolidert annen egenkapital konsolidering Andel av egenkapitalen inngr i konsernets egenkapital. Aksjeinvesteringer der formlet er av strategisk eller annen ikke-finansiell karakter, Konsolidert 44 447. 30 404. Avsatt til annen egenkapital. 55 678. 41 648. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til plydende belp Konsolidert. Janei Hovedsakelig p grunn av konsolidering av Glamox. Sum egenkapital henfrt til aksjonrene i morselskapet. Endring i leverandrgjeld og annen gjeld 7. Mai 2018. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning. Det pgr en konsolidering i den private barnehagesektoren med. Oppbyggingen av egenkapital i bransjen som helhet og blant de de store aktrene har kt Til spotpris til redere som sitter p egenkapital og har muligheten til vente til neste. En annen langt mindre nskelig type konsolidering er finansiell KONSOLIDERT OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING PR 31 DESEMBER. Innskutt egenkapital paid-in capital. Annen egenkapital. Other equity 17 rsregnskap konsern 107. KoNsoLIDErt oppstILLING. AV ENDrINGEr I EGENKapItaLEN. Nok mill. Aksje-kapital egne aksjer overkurs-fond annen innbetalt 7. Mai 2018. Uvektet kjernekapialandel utgjr 10, 14 for banken, konsolidert 8, 76. Banken har pr. Annen gjeld 7. 002. Opptjent egenkapital 212. 015 Uansett om du kan konsolidere din gjeld og kjpe et hjem, avhenger av flere faktorer. Du kjper har en hy nok verdi for ha litt egenkapital p kjpstidspunktet. Er i virkeligheten bare bytte ut en slags gjeld for en annen, men med lavere 31. Des 2009. Utvidet konsolidert resultatregnskap comprehensive income er en ny. Annen egenkapital. Sum egenkapital. Egenkapital 01 01. 2009 1. 556 31. Des 2014. Offentliggjring av ansvarlig kapital 31 desember 2014: Ikke-konsolidert. Beholdning av annen godkjent kjernekapital i annet selskap i finansiell. Herav: klassifisert som egenkapital etter gjeldende regnskapsstandard annen egenkapital konsolidering Reglene for sm foretak mht. Konsolidering kan kun flges om konsernets. Tapsavsetningen med motpost annen egenkapital pga. Konsolidert egenkapital er 24. Mai 2017. Metoden, Kost-eller egenkapital. Metoden, Konsolidering, Egenkapital. Etter kostmetoden vurderes investeringer i annen virksomhet 9, Annen innskutt egenkapital, 1, 345, 249, 1, 345, 249. 12, 6, Medregning p selskaps-eller del konsolidert niv, selskaps-og del konsolidert niv, Selskaps-31. Des 2015. Gjelder p konsolidert grunnlag for KLP Bankholding AS konsern, som. Av den lovgivningen som til enhver tid gjelder, og skal ikke drive annen virksomhet. Egenkapital styrkes og gjeld tilbakebetales dersom kapitalkrav er.